Aktualności

Aktualności 2017-11-27T03:35:01+00:00

Aktualności BPO

Sprawozdawczość Finansowa wg MSSF/MSR

5 maj 2020|

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom globalnego świata Komitet Międzynarodowych Standardów (KMSR) postawił sobie za cel ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez organizacje formułując i publikując standardy rachunkowości, jakie powinny być przestrzegane przy prezentacji sprawozdań finansowych, które można poznać dzięki naszym studiom podyplomowym Sprawozdawczość Finansowa wg MSSF/MSR. Oferta skierowana [...]

Finanse i Rachunkowość ACCA

27 kwiecień 2020|

Studia na uczelni posiadającej akredytowany przez ACCA program studiów umożliwiają nie tylko zdobycie dyplomu renomowanej szkoły wyższej, ale przede wszystkim rozbudowanie wiedzy akademickiej o kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania, przydatną już od pierwszego [...]

Kariera w sektorze BPO/SSC

24 kwiecień 2020|

Z najnowszych badań ABSL wynika, że sektor usług nowoczesnych to jeden z sektorów, który bardzo szybko przystosował się do działania w trybie kryzysowym i ma się naprawdę dobrze. Firmy z sektora BPO/SSC bardzo szybko przeszły na pracę zdalną [...]