News

News 2017-11-27T03:35:01+00:00

BPO News

Sprawozdawczość Finansowa wg MSSF/MSR

5 May 2020|

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom globalnego świata Komitet Międzynarodowych Standardów (KMSR) postawił sobie za cel ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez organizacje formułując i publikując standardy rachunkowości, jakie powinny być przestrzegane przy prezentacji sprawozdań finansowych, które można poznać dzięki naszym studiom podyplomowym Sprawozdawczość Finansowa wg MSSF/MSR. Oferta skierowana [...]

Finanse i Rachunkowość ACCA

27 April 2020|

Studia na uczelni posiadającej akredytowany przez ACCA program studiów umożliwiają nie tylko zdobycie dyplomu renomowanej szkoły wyższej, ale przede wszystkim rozbudowanie wiedzy akademickiej o kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania, przydatną już od pierwszego [...]