Bezpłatne kursy edukacyjne online

Bezpłatne kursy edukacyjne online

Kursy organizowane są w ramach projektu pt. „Akademia Rozwoju” realizowanego w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka kursów:

1. Specjalistyczny język obcy –niemiecki (120 godz.)

2. Korespondencja biznesowa w języku angielskim (20 godz.)

Warunki uczestnictwa:

  •  Znajomości języka angielskiego/niemieckiego co najmniej na poziomie B1

W kursach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, zamieszkujące województwo pomorskie.

Zapisz się już dziś, ostatnie wolne miejsca!

Harmonogram kursów:

  1. Specjalistyczny język obcy – niemiecki  (120 godz.), odbędzie się w godzinach popołudniowych 16:45 do 20.00, w każdą środę i piątek, rozpoczynając od dnia 05.06.2020 r. do 26.06.2020 r., a od 01.07.2020 do 31.07.2020 r. od pon.- pt. w tych samych godzinach.

  2. Korespondencja biznesowa w języku angielskim (20 godz.) I ed., odbędzie się w godzinach popołudniowych 16:45 do 20.00, w  dniach 15, 17, 19, 22, 24.06.2020 r.

  3. Korespondencja biznesowa w języku angielskim (20 godz.) II ed. , odbędzie się w godzinach popołudniowych 16:45 do 20.00, w  dniach 29.06 i 01, 03, 06, 08.07.2020 r.

Wszystkie kursy odbywają się zdalnie, za pośrednictwem platformy edukacyjnej.

Dokumenty rekrutacyjne na naszej stronie:  https://www.ssw-sopot.pl/akademia-rozwoju/

Zapisy i informacje: bpo@ssw.sopot.pl  ,  tel. 509-655-417

2020-06-02T10:56:13+00:00 2 June 2020||0 Comments

Leave A Comment

3 + one =